בציר

לקראת סוף הבוחל.jpg

הכל ביקב כבר מוכן. מחר בבוקר עם אור ראשון אנו בוצרים את ענבי הקריניאן בכרם הוותיק בשוני. שנה שלמה של עבודה בכרם מסתיימת במספר שעות, ביום בציר אחד. זה מרגש, משמח, עצוב ומוזר. ... אנו נקלוט את הענבים ביקב. נתסיס אותם ונפיק מהם יין. במקביל אני מפיק תובנות משנת גידול זו, בה ביצענו שינויים מרחיקי לכת בממשק הגידול בכרם. ישנן פעולות עליהן נחזור גם השנה, ישנן פעולות אשר ראינו שאינן מתאימות ואותן לא נבצע שוב, ישנן פעולות חדשות שנבצע בכרם, דברים שנראה לנו שכדאי לעשות. בניית ממשק גידול הינה תהליך והוא לוקח מספר שנים. גידול יין דורש סבלנות ודינאמיות. כל שנה בכרם היא עוד שנה בה מתחזק הקשר אל הקרקע, אל הגפנים, אל תנאי הסביבה. בכל שנה מגיעים לתובנות חדשות, לומדים עוד משהו על גידול יין, לומדים עוד משהו על העולם אשר סביבנו. מחר בבוקר עם אור ראשון אנו נבצור את הענבים בכרם הקריניאן הוותיק...

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts